کتاب شیفتگان پرواز را میل به خزیدن نیست

اثر سعید گل محمدی از انتشارات سرایش-داستان روانشناسانه

فكر شما لحظه به لحظه تغيير میكند، مطمئنا نمی‌توانيد به‌طور مرتب عبارات تاكيدی را به كار ببريد، اما مكتوب كردن آرزوها و خواسته يعنی خلق يك منبع ارتعاشی مثبت كه به‌طور دائم و پيوسته، حتی زمانی كه به اهدافتان نمی‌انديشيد، شما را با خواسته‌ها و روياهايتان متصل كرده و زمينه‌ی جذب آن‌ها را فراهم می‌كند. نگاهتان را به هستی تغيير دهيد. شما جدا از هستی نيستيد. جهان يعنی يك ميدان انرژی به هم پيوسته. هر احساس، انديشه و نوشته‌ی شما انرژی ارتعاشی دارد و با معادل‌های فيزيكی آن‌ها در جهان هم‌طنين می‌شود. اهداف، برنامه‌ها و نتايج مورد نظر خود را مكتوب كنيد. هيچ راهكاری مانند توجه و تمركز به اهداف، شعله‌های انگيزه را در درون انسان شعله‌ور نگاه نمی‌دارد. نوشتن روزانه‌ی اهداف، بهترين راهكار برای حفظ تمركز است.


خرید کتاب شیفتگان پرواز را میل به خزیدن نیست
جستجوی کتاب شیفتگان پرواز را میل به خزیدن نیست در گودریدز

معرفی کتاب شیفتگان پرواز را میل به خزیدن نیست از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شیفتگان پرواز را میل به خزیدن نیست


 کتاب مقام گورخانه
 کتاب وقتی که پادشاه ببازد
 کتاب در محضر شوپنهاور
 کتاب شیفتگان پرواز را میل به خزیدن نیست
 کتاب ترسناک ترین کاری که تا حالا انجام دادی چه بوده؟
 کتاب ونسا و ویرجینیا