کتاب پنج پری نیلوفری

-داستان روانشناسانه

پنج پری نيلوفری، گنجينه‌ی ناميرايی از قصه‌های شفابخش شرق دور است. قصه‌هايی که به سادگی يک حکايت و پيچيدگی مدرن‌ترين شيوه‌های روان‌درمانی گشتالتی و شناختی، عمل می‌کنند و فرد را به ياری تخيل خويش، به درک جديدی از موقعيت و حقيقت می‌رسانند. اين کتاب برای همه‌ی پژوهشگران، مربيان، کودکان، نوجوانان، وبزرگسالانی که در جست‌و‌جوی شناخت و کشف خويشتن به سر‌می‌برند، قابل استفاده است، به‌خصوص برای کسانی که به شيوه‌های مدرن قصه‌درمانی و خودشناسی علاقه دارند؛


خرید کتاب پنج پری نیلوفری
جستجوی کتاب پنج پری نیلوفری در گودریدز

معرفی کتاب پنج پری نیلوفری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پنج پری نیلوفری


 کتاب دیوانگی در بروکلین
 کتاب بانوی میزبان
 کتاب سرخ و سیاه
 کتاب فرار کن خرگوش
 کتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته
 کتاب فداکاری مظنون X