کتاب ونسای غمگین من

اثر کیت الیزابت راسل از انتشارات نسل روشن - مترجم: شهرزاد شهسواری فرد-داستان روانشناسانه

ونسا وای، دخترک پانزده ساله، جسور و تنهایی که درگیر رابطه ای به ظن خود عاشقانه با معلم چهل و دو ساله اش می شود و هفده سال بعد در جریان جنبشی که علیه مردان آزارگر به راه می افتد در دوراهی مورد آزار واقع شدن یا مورد پرستش بودن توسط این معلم در معرض اتهام، قرار می گیرد؛ در دوراهی سکوت برای حفظ داستان عاشقانه هفده ساله ای که به گمان خود با این مرد داشته یا هم صدا شدن با زنانی که برخلاف او، خود را قربانی می دانستند. روایتی از رابطه ای فرساینده و آسیب زا میان یک نوجوان و معلمی بالغ که پس لرزه های رنج آور آن هیچگاه دست از سر او برنداشت اما او خود را متقاعد کرده که داستان عشق آن ها چیزی منحصر به فرد بوده و هیچ چیز نمی تواند و نباید این توهم را متزلزل کند، هیچ رسوایی و هیچ مرد دیگری، این تنها راه تحمل خاطرات برای ونسا است


خرید کتاب ونسای غمگین من
جستجوی کتاب ونسای غمگین من در گودریدز

معرفی کتاب ونسای غمگین من از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ونسای غمگین من


 کتاب عشق مدرن
 کتاب احساس ها
 کتاب کلافگی
 کتاب همدلی
 کتاب خواب آلو
 کتاب تعلق داشتن