کتاب سوءقصد

اثر هری مولیش از انتشارات نشر چشمه - مترجم: سامگیس زندی-داستان روانشناسانه

De aanslag, Harry Mulisch
عنوان: ترور؛ هری مولیش؛ مترجم: سامگیس زندی؛ تهران، نشر چشمه، 1393، در 205 ص، 9786002294760؛ موضوع: داستانهای نویسندگان هلندی


خرید کتاب سوءقصد
جستجوی کتاب سوءقصد در گودریدز

معرفی کتاب سوءقصد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سوءقصد


 کتاب هنگامی که نیچه گریست
 کتاب درک یک پایان
 کتاب چهره مرد هنرمند در جوانی
 کتاب برادران کارامازوف
 کتاب زندگی جعلی من
 کتاب چنبره افعی ها