کتاب سوءقصد

اثر هری مولیش از انتشارات نشر چشمه - مترجم: سام گیس زندی-داستان روانشناسانه

De aanslag, Harry Mulisch
عنوان: ترور؛ هری مولیش؛ مترجم: سامگیس زندی؛ تهران، نشر چشمه، 1393، در 205 ص، 9786002294760؛ موضوع: داستانهای نویسندگان هلندی


خرید کتاب سوءقصد
جستجوی کتاب سوءقصد در گودریدز

معرفی کتاب سوءقصد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سوءقصد


 کتاب نقطه تعادل خود را پیدا کنید
 کتاب هنوز آلیس
 کتاب بانوی بی گناه
 کتاب پیشگویی آسمانی
 کتاب همیشه شوهر
 کتاب مزرعه