کتاب بئاتریس

اثر آرتور شنیتسلر از انتشارات بدرقه جاویدان - مترجم: سیمین دانشور-داستان روانشناسانه

در كتاب بئاتريس و دو كتاب مشابه ديگر يعنی «برتاگارلن» (۱۹۰۰) و «خانم اليزه» (۱۹۲۵) شنيتسلر زنانی را معرفی می‌كند كه تا حد زيادی شبيه به هم‌اند. اين زن‌ها، قهرمان‌های اين سه كتاب، همه از طبقات بالاتر از طبقه متوسط اتريشی هستند و با حوادثی مواجه می‌شوند كه هرگز به خيالشان هم خطور نكرده است، اما بئاتريس با خواهران ديگرش در يك مورد تفاوت می‌يابد. هرچند اين هر سه قربانی اوضاع و موارد خاصی هستند اما «اليزه» و «برنا» به طيب‌خاطر تن به تباهی می‌دهند در حالی كه مورد بئاتريس كاملا ممتاز و مشخص است. بئاتريس خواهی نخواهی، بی اين‌كه اراده‌اش كوچك‌ترين تاثيری داشته باشد حتی كاملا بر خلاف ميل قبليش، به سوی اين تباهی كشانده می‌شود... ؛


خرید کتاب بئاتریس
جستجوی کتاب بئاتریس در گودریدز

معرفی کتاب بئاتریس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بئاتریس


 کتاب حباب شیشه
 کتاب مرد دهم
 کتاب تحقیر و توهین شده ها
 کتاب رهنمودهایی برای نزول در دوزخ
 کتاب مامان و معنی زندگی
 کتاب دختر قبلی