کتاب اعترافات یک مادر

اثر کلی ریمر از انتشارات مهراندیش - مترجم: آیدا الهی-داستان روانشناسانه

اعترافات یک مادر، روایت عشق و محبت دو زن است به یک مرد. یکی مادری که فرزند پسرش را حتی در زندگی زناشویی تازه اش همچنان از آن خود می داند و دیگری همسری که در آرزوی یک زندگی عاشقانه و شیرین به مردی دل می بندد که می تواند فاتح سرزمین قلبش باشد و در قاب رویاهاش بنشیند. در این کتاب پیچ و خمهایی که می توانند در بسیاری از زندگی ها ظاهر شوند و بهار دلفریب زندگی ها را بخشکانند به گونه ای ماهرانه و در خلال داستانی شیرین ترسیم می شود و این خواننده هشیار است که می باید در کشاکش گیرا و پر فراز و نشیب داستان سره را از ناسره تمیز دهد و درسهای خواندنی آن را بیابد. اعترافات یک مادر داستان عشق است و زندگی و جدالی پرامید برای رویشی سرسبز و پر بار و بر..


خرید کتاب اعترافات یک مادر
جستجوی کتاب اعترافات یک مادر در گودریدز

معرفی کتاب اعترافات یک مادر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اعترافات یک مادر


 کتاب داستان های کوچک عشق و خوشبختی
 کتاب گاهی باید عاشق بود
 کتاب چرا دخترها اینقدر در ریاضی خوب هستند
 کتاب اعترافات یک مادر
 کتاب من کیست؟ تو چه می خواهی؟
 کتاب جهشی در زندگی شما